NMvWZoekresultaatvorige 1 t/m 20 volgende | lijst
ga naar nr.  Album met foto's van tentoonstellingen in het Tropenmuseum
Album met foto's gemaakt in Nederlands-Indië, Singapore en Europa
Album met foto's van tentoonstellingen in het Tropenmuseum
Album met foto's van tentoonstellingen in het Tropenmuseum


Album met foto's en prentbriefkaarten van tentoonstellingen in het Tropenmuseum
Album met foto's van tentoonstellingen in het Tropenmuseum
Karton met opgeplakte foto's van Tassilo Adam, zoals die werden geëxposeerd op de 'Tentoonstelling der Bataksche Etnografische Verzameling en der Fotografien van Batakland en Volk van den heer Tassilo Adam' bij de Delische Kunstkring in Medan


Karton met opgeplakte foto's van Tassilo Adam, zoals die werden geëxposeerd op de 'Tentoonstelling der Bataksche Etnografische Verzameling en der Fotografien van Batakland en Volk van den heer Tassilo Adam' bij de Delische Kunstkring in Medan
Album met foto's van (of gerelateerd aan) de tentoonstelling 'Weefsels en weefgetouwen uit Nederlandsch-Indië' in het museum van het Koloniaal Instituut
Karton met opgeplakte foto's van Tassilo Adam, zoals die werden geëxposeerd op de 'Tentoonstelling der Bataksche Etnografische Verzameling en der Fotografien van Batakland en Volk van den heer Tassilo Adam' bij de Delische Kunstkring in Medan

Karton met opgeplakte foto's van Tassilo Adam, zoals die werden geëxposeerd op de 'Tentoonstelling der Bataksche Etnografische Verzameling en der Fotografien van Batakland en Volk van den heer Tassilo Adam' bij de Delische Kunstkring in Medan
Karton met opgeplakte foto's van Tassilo Adam, zoals die werden geëxposeerd op de 'Tentoonstelling der Bataksche Etnografische Verzameling en der Fotografien van Batakland en Volk van den heer Tassilo Adam' bij de Delische Kunstkring in Medan

Album met foto's van tentoonstellingen in het Tropenmuseum

Karton met opgeplakte foto's van Tassilo Adam, zoals die werden geëxposeerd op de 'Tentoonstelling der Bataksche Etnografische Verzameling en der Fotografien van Batakland en Volk van den heer Tassilo Adam' bij de Delische Kunstkring in Medan
Karton met opgeplakte foto's van Tassilo Adam, zoals die werden geëxposeerd op de 'Tentoonstelling der Bataksche Etnografische Verzameling en der Fotografien van Batakland en Volk van den heer Tassilo Adam' bij de Delische Kunstkring in Medan

Karton met opgeplakte foto's van Tassilo Adam, zoals die werden geëxposeerd op de 'Tentoonstelling der Bataksche Etnografische Verzameling en der Fotografien van Batakland en Volk van den heer Tassilo Adam' bij de Delische Kunstkring in Medanvorige 1 t/m 20 volgende | lijst
ga naar nr.  


vorige 1 t/m 20 volgende | lijst
ga naar nr.  Een vrouw en een man die naar de radio luisteren op Java
Album met foto's van Batavia
Fotoalbum aangeboden door Raden Adipati Sosrodiningrat IV, rijksbestuurder van Soerakarta (Solo), aan resident Willem de Vogel
Album met foto's van de familie D.A.P. Koning in Nederlands-Indië en Nederland

Album met foto's van door het Koloniaal Instituut georganiseerde tentoonstellingen in Amsterdam (Stedelijk Museum), Spanje en Kopenhagen
Album Indië in beeld
Album met foto's van plantages op Sumatra's Oostkust
Album met foto's betreffende het Koloniaal Instituut, later Indisch Instituut genoemd

Album met foto's van de afdeling Klaten aangeboden door de planters in dat gebied aan vertrekkend assistent-resident A.H. Neijs
Album met foto's van het hospitaal van het Batak Instituut in Kabandjahe, aangeboden aan het hoofd van de Dienst der Volksgezondheid J.J. van Lonkhuijzen tijdens zijn afscheidsbezoek
Album met foto's van stadsgezichten en gebouwen te Malang, ter herinnering aan het bezoek van Gouverneur Generaal Fock aan Malang
Album met foto's van het Proefstation voor de Java-Suikerindustrie te Pasoeroean

Album met foto's van verschillende vestigingen van de NIMEF
Album met foto's van een reis naar Nederlands Indië en met diverse foto's van Java en Sumatra
Familiealbum van het verblijf in Indië, met o.a. foto's van de nationale Jeugdstorm
Album met foto's van de Pure Cane Molasses Company te Java

Auto bij Prapat op de weg langs het Tobameer
Album met foto's van een reis per boot naar Nederlands-Indië en het verblijf in Bandoeng
Album met foto's van onderneming Limau Moengkoer
Prentbriefkaart voorstellende bouw van een brug in Frans Congoga naar nr.  

ga naar nr.  

ga naar nr.  

ga naar nr.  


   

NMvW