NMvWZoekresultaat

1 treffers gevonden | ga naar nr.  

India in Druk, een indruk van India

1983-03-31/1983-08-28
Tekst uit de tentoonstellingsfolder van 1983:

Derde Wereldlanden ondergaan sedert decennia een proces van technologische vernieuwingen en veranderingen. Maar de import van technologische kennis vraagt ook om een cultuur die in staat is met deze nieuwe technologie om te gaan. Kunst en cultuur zijn dan ook onverbrekelijk verbonden aan het proces van technologische vernieuwing. India is zo'n Derde Wereldland dat een vreemde geïmporteerde technologie poogt aan te passen aan de eigen culturele situatie om er vervolgens een eigen inhoud mee aan te geven.
De tentoonstelling "India in Druk, een indruk van India" probeert meer inzicht te geven in dit aspect van verandering in de kunst en cultuur van de Derde Wereld.

India kent van ouds een traditie waarbij het gesproken woord, het gebruik van symbolen en de beeldverhalen vertolkt door rondtrekkende verhalenvertellers, zorgdragen voor de mondelingen overdracht van kennis en ervaring van de culturele erfenis. Deze vaak nog levende traditie ondergaat grote veranderingen door een snelle modernisering. Drukpers, film, radio, televisie, reclame e.d. hebben aan de rijke traditie van beelden en ver-beelden een nieuwe vorm gegeven met een eigen inhoud aangepast aan de eigen culturele situatie. Het duidelijkst is dit te illustreren aan de hand van tal van voorbeelden op het gebied van drukwerk en grafiek.

Het India van alledag levert hiervan een scala in de vorm van populaire godenprenten, kalenders, verpakkingen, posters, advertenties, kranten, weekbladen e.d., waarvan veel voorbeelden op de tentoonstellling te zien zijn.

Tenslotte hebben de moderne druk- en grafische technieken ook geleid tot de ontwikkeling van een moderne kunstuiting, de grafiek. In de tentoonstelling wordt hiervan een 150-tal kunstwerken getoond van Indiase kunstenaars.

De tentoonstelling wordt ingeleid met een diaprogramma op drie schermen waarin op indringende wijze een sfeerbeeld van het dagelijks leven in India wordt gegeven met als leidraad het onderwerp van de tentoonstelling: de grafiek.


duurzame link naar dit object  


   

NMvW