NMvWZoekresultaat

1 treffers gevonden | ga naar nr.  

Onder Dak, wonen in de Turkse en Arabische wereld

1983-12-15/1984-09-02
De tentoonstelling 'Onder dak, wonen in de Turkse en Arabische wereld' bood een overzicht van de verschillende woonvormen in Turkije en een aantal Arabische landen. Dorpsbewoners en stadsbewoners en in mindere mate nomaden vormden de leidraad van het verhaal dat inging op de veranderingen en ontwikkelingen over de laatste jaren in deze gebieden. Uitgangspunt van de tentoonstelling was 'de universele behoefte van de mens aan een eigen, herkenbare en beschermde plaats om te wonen'. Centraal stond de trek van platteland naar stad en de huisvestingsproblematiek die de verstedelijking met zich mee brengt. De ontwikkelingen in de Arabische wereld en in Turkije op ruimtelijk en sociaal gebied hadden tot grote veranderingen in woonvormen geleid: de nomadensamenleving veranderde tot verdwijnens toe; dorpen liepen leeg en vergrijsden of werden opgeslokt door steden; de steden konden deze schaalvergroting nauwelijks aan. In het centrum, maar vooral aan de rand van de grote steden vestigden zich de nieuwkomers van het platteland. De aantrekkingskracht van de stad met grotere kans op werkgelegenheid, betere medische voorzieningen en onderwijs lokte zowel boeren als landlozen. De overheid was echter niet in staat voor voldoende beschikbare woningen te zorgen. De migranten zorgden daarom grotendeels zelf voor huisvesting waarbij ze gebruik maakten van bouwmethoden en woonprincipes die hen bekend waren, namelijk van het platteland. De tentoonstelling belichtte in het kort de geschiedenis, maar gaf vooral de meest recente situatie weer met voorbeelden uit Turkije en delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Er werden gedeelten van interieurs - woon- en slaapkamers en keukens - van enkele woningen uit Turkije en Syrië getoond. Via schaalmodellen werd een indruk gegeven van complete tenten, dorps- en stadswoningen. Ook werd aandacht besteed aan de beslissende invloed van de natuurlijke gesteldheid, het klimaat en de omgeving op de vorm van woningen en dorpen. Om het inzicht in de natuurlijke omgeving en de ruimtelijke ordening van dorpen en steden in deze gebieden te verdiepen, werd een vergelijking getrokken met de Westeuropese situaties. De tentoonstelling eindigde met een overzicht van nieuwe tendensen en ontwikkelingen, een voorspelling over hoe de verstedelijking in de toekomst zou verlopen en mogelijkheden tot oplossing van het huisvestingsprobleem. De opening werd verricht door de heer C. Dijkgraaf, directeur van het toenmalig Institute for Housing Studies te Rotterdam. De tentoonstelling was ontworpen door Floor van Dusseldorp, Alfons Cock en Wim Snelders. Publicatie bij de tentoonstelling: Carel van Leeuwen en Jaap de Jonge, Onder dak: wonen in de Turkse en Arabische wereld, Zutphen (Terra) en Amsterdam (Tropenmuseum), 1983


duurzame link naar dit object  


   

NMvW