NMvWZoekresultaat

1 treffers gevonden | ga naar nr.  

Melodie der Tropen

1951-03-20/1951-04-29
De tentoonstelling Melodie der Tropen toonde muziekinstrumenten uit diverse regios van de Tropen en Subtropen. De tentoonstelling werd geopend door dr N.R.A. Vroom, chef afdeling ,,Kunsten” van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Uit de grote collectie muziekinstrumenten, circa elfduizend exemplaren, die het museum herbergde was een selectie gemaakt van zo'n 65 prototypen. Naast de objecten werden ook foto's en films getoond waarop de werking en bespeling van diverse instrumenten werd toegelicht. Op het grote podium in de lichthal werden demonstraties gegeven door de dansers Raden Mas Pakun (neef van de sultan van Djokja) I Madi Sukengadje en Indra Kamadjojo, het gamelangezelschap Babar Lajar en een Westindisch orkest. De bezoekers konden verder op aanvraag grammofoonplaten uit alle tropische gebieden horen en mochten diverse instrumenten ook zelf bespelen. Na sluiting van de tentoonstelling op 29 april werd de tentoonstelling overgebracht naar ’s-Gravenhage waar de collectie werd opgesteld als onderdeel van de tentoonstelling ,,Wonderland” in Houtrust. Literatuur: - B. IJzerdraat, Melodie der Tropen. Een tentoonstelling van tropische muziek en dans. 1951 (getypte catalogus)


duurzame link naar dit object  


   

NMvW